Voor wie?

Kinderen uit de Knel is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in ernstige conflicten naar aanleiding van de scheiding. De conflicten spelen vaak op verschillende gebieden en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen; kinderen, ouders en de mensen om hen heen. Juridische procedures, mediation of hulpverlening hebben onvoldoende effect gehad om de situatie te verbeteren. Ouders hebben ernstige problemen in het samen vormgeven van het ouderschap en het lukt niet meer om constructieve afspraken te maken over de kinderen.

Oudergroep

Ouders worden via informatie, oefeningen en opdrachten gestimuleerd de destructieve patronen te doorbreken en te komen tot een betere samenwerking. In de oudergroep staat het welzijn van de kinderen steeds centraal. Twee hulpverleners scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. De groepsleden blijken elkaar daarin goed te kunnen helpen. Er wordt gewerkt aan herstel van een veilige omgeving waardoor de kinderen zich kunnen ontwikkelen en ouders het ouderschap en de opvoeding gezamenlijk kunnen vormgeven.

Kindergroep

In de kindergroep krijgen de kinderen de ruimte op creatieve wijze uiting te geven aan de emoties die zij ervaren in de strijd van hun ouders. Dit kan door middel van het maken van tekeningen, fotografie, films, muziek, theater of samen spelletjes doen. De kinderen kunnen hier ook met elkaar en met de twee hulpverleners over praten, maar dat hoeft niet. Tijdens de bijeenkomsten ervaren de kinderen dat ze niet alleen staan en zijn we gericht op het vergroten van de weerbaarheid van de kinderen.

Netwerkbijeenkomst

Een scheiding gaat gepaard met veel emoties en er zijn mensen vanuit het netwerk betrokken. Allereerst de kinderen, maar daarnaast ook grootouders, nieuwe partners, vrienden, buren of anderen die betrokken zijn bij het gezin. Ook zij worden meegenomen in de strijd die tussen ouders speelt. Zij zijn echter van grote waarde voor ondersteuning van ouders en kinderen gedurende het project én daarna. Daarom is het belangrijk dat het netwerk om ouders heen op de hoogte is van het programma. In de netwerkbijeenkomst krijgen zij informatie, mogen zij vragen stellen en wordt hen gevraagd om de ouders te steunen voor een maximaal effect.

 

clubcollege

Wil je zelf op zoek naar informatie over vechtscheiding en het effect van conflicten en rusie op jonge kinderen? Volg dan het korte Clubcollege van Brainstud en Jeugd ggz