Praktische informatie

De ouders komen acht keer twee uur bij elkaar (één keer per twee weken) in de oudergroep. In dezelfde tijd komen ook de kinderen in een groep bij elkaar.

Ouders moeten zich beiden aanmelden voor Kinderen uit de Knel. In verband met de vergoeding is een verwijzing op naam van de kinderen nodig van een arts, gemeente (Centrum Jeugd en Gezin, sociaal wijkteam, gezinscoach), Jeugdbescherming of Raad voor de Kinderbescherming. Ouders kunnen er ook voor kiezen de kosten van het programma zelf te betalen.

We vragen ouders om gedurende het programma onderlinge juridische procedures te staken of tijdelijk te onderbreken.

Na aanmelding worden ouders uitgenodigd voor twee intakegesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt met ouders besproken hoe Kinderen uit de Knel kan bijdragen aan verbetering. De kinderen zijn bij het tweede intakegesprek aanwezig.

Na afloop van het programma wordt samen met de ouders gekeken of er nog verdere ondersteuning nodig is.

 

 

Meer informatie

Folder Kinderen uit de knel